Тверді копалини

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Геологорозвідувальні роботи на тверді корисні копалини

Підприємство виконує повний комплекс робіт з пошуку, розвідки, буріння та дослідно-промислової розробки родовищ на всі види корисних копалин, проектування геологорозвідувальних робіт усіх напрямів, геологічне картування, геолого-економічну оцінку запасів та ресурсів мінеральної сировини, дешифрування матеріалів аерокосмічних зйомок, петрографічні, мінералогічні, спектральні та хіміко-аналітичні дослідження гірських порід, пластових флюїдів, грунтів, підземних вод та повітря. В геологічних фондах ДП „Західукргеологія” накопичено величезний обсяг геологічної інформації.

 

За більш ніж 60-річну діяльність у західному регіоні України силами підрозділів ДП „Західукргеологія” створено потужну мінерально-сировинну базу підприємств паливно-енергетичного комплексу, гірничо-хімічної промисловості, санаторно-курортного комплексу державного значення, різноманітної сировини для багатьох видів будівельних матеріалів. Відкрито та розвідано понад 1000 родовищ корисних копалин – кам’яного та бурого вугілля, золота, поліметалів, германію, самородної сірки, калійних та кам’яних солей, баритів, каолінів, цеолітів, бентонітів, цементної сировини, скляних пісків, тощо.

 

За завданням Замовника Підприємство виконує:

 • підготовку та надання інформації про наявність родовищ корисних копалин та перспективних ділянок для організації видобутку сировини;
 • розробку проектів та кошторисів;
 • геологорозвідувальні роботи;
 • пошукові та геолого-картувальні роботи на всі види твердих корисних копалин.
sm-appraisal

Геологорозвідувальні роботи на тверді корисні копалини

За більш ніж 60-річну діяльність у західному регіоні України силами підрозділів ДП „Західукргеологія” виявлено, розвідано та оцінено понад 1000 родовищ, проявів та перспективних ділянок і площ різноманітної мінеральної сировини.

 

За завданням Замовника Підприємство виконує:

 • підготовку геологічних документів для отримання спеціальних дозволів у відповідності до постанови Кабінету Міністрів № 615 від 30.05.2011 р.;
 • підрахунок запасів та ресурсів корисних копалин;
 • складання геологічних звітів;
 • геолого-економічну оцінку родовищ корисних копалин.
sm-well-drilling

Буріння свердловин

Підприємство має понад 60-річний досвід виконання бурових робіт. За час діяльності силами підрозділів Підприємства успішно виконувалась бурова розвідка родовищ кам’яного та бурого вугілля, золота, поліметалів, германію, самородної сірки, калійних та кам’яних солей, баритів, каолінів, цеолітів, бентонітів, різноманітної будівельної сировини.

 

Бурові роботи виконуються висококваліфікованим персоналом з відповідною освітою, багаторічним досвідом, який проводить систематичне підвищення кваліфікації.

 

Буріння свердловин супроводжується аналітичними, каротажними, геологічними та гідрогеологічними дослідження, виконується підрахунок запасів та затвердження (або апробація) запасів в ДКЗ.

uw-lab

Лабораторні дослідження

Підприємство виконує петрографічні, мінералогічні, спектральні та хіміко-аналітичні дослідження гірських порід, пластових флюїдів, грунтів, підземних вод та повітря. В складі Підприємства працюють хімічна та радіометрична лабораторії.

 

За завданням Замовника виконуються:

 • Вимірювання фізико-хімічного складу та фізико-механічних властивостей води, гірських порід, твердих корисних копалин;
 • Радіаційно-гігієнічна оцінка порід згідно вимог ДКЗ України до оцінки природної радіоактивності корисних копалин;
 • Складання паспортів радіаційної якості води, порід;
 • Визначення об′ємної активності радону в повітрі;
 • Визначення радіаційної характеристики мінеральної сировини, води, гірських порід, грунтів, мінеральних добрив, будівельних матеріалів тощо.