Підземні води

uw-projects

Розгляд проектів, надання рекомендацій

За більш ніж 60-річну діяльність в фондах ДП „Західукргеологія” накопичено величезний обсяг гідрогеологічної та геологічної інформації.

 

За завданням Замовника Підприємством здійснюється розгляд, погодження та надання рекомендацій на:

 • Проекти на геологічне вивчення, в т.ч. дослідно-промислову розробку;
 • Проекти зон санітарної охорони водозаборів;
 • Проекти розробки родовища (технологічна схема);
 • Проекти на проведення робіт на землях водного фонду.
uw-monitoring2x

Державний водний кадастр. Державний облік підземних вод. Моніторинг підземних вод, ресурсів та запасів. Моніторинг інженерно-геологічних процесів

Підприємство згідно державного замовлення веде державний водний кадастр, державний облік підземних вод, виконує моніторинг ресурсів та запасів підземних вод, виконує моніторинг інженерно-геологічних процесів на території Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької та Закарпатської областей України.

 

Підприємством здійснюється:

 • пошуки та розвідка родовищ підземних вод;
 • вивчення умов формування експлуатаційних запасів підземних вод;
 • узагальнення даних використання підземних вод, їх кількісних і якісних характеристик;
 • режимні спостереження за рівнями і якістю підземних вод;
 • буріння свердловин, облік свердловин;
 • обстеження водозаборів централізованого водопостачання, поодиноких свердловин, техногенних об’єктів, гідротехнічних споруд;
 • лабораторні дослідження проб води на водозаборах;
 • дослідження площ поширення, умов та кількість проявів зсувних, карстових і інших небезпечних екзогенних процесів.
uw-lab

Лабораторні дослідження

Підприємство виконує спектральні та хіміко-аналітичні дослідження підземних вод, гірських порід, пластових флюїдів, ґрунтів та повітря. В складі Підприємства працюють хімічна та радіометрична лабораторії.

 

За завданням Замовника виконуються:

 • Вимірювання фізико-хімічного складу та фізико-механічних властивостей води, гірських порід, твердих корисних копалин;
 • Радіаційно-гігієнічна оцінка порід згідно вимог ДКЗ України до оцінки природної радіоактивності корисних копалин;
 • Складання паспортів радіаційної якості води, порід;
 • Визначення об′ємної активності радону в повітрі;
 • Визначення радіаційної характеристики мінеральної сировини, води, гірських порід, ґрунтів, мінеральних добрив, будівельних матеріалів тощо;
 • Відбір проб води та повний хімічний аналіз і спектральний аналіз сухого залишку.
uw-support

Гідрогеологічний супровід

За завданням Замовника Підприємством здійснюється:

 • Складання проектів ділянки надр:
  • на геологічне вивчення, в т.ч. ДПР;
  • визначення зон санітарної охорони водозаборів;
  • розробки родовища підземних вод (технологічна схема).
 • Складання гідрогеологічних висновків для відведення земельних ділянок під господарське освоєння (геолого-гідрогеологічна характеристика, рекомендації щодо водопостачання і водовідведення, розрахунки зон санітарної охорони водозабору).
 • Попередня оцінка та апробація експлуатаційних запасів родовищ підземних вод.
ug-well-drilling

Буріння свердловин

Підприємство має понад 60-річний досвід виконання бурових робіт. За час діяльності силами підрозділів Підприємства успішно виконувалась бурова розвідка родовищ підземних прісних, мінеральних та термальних вод.

 

Бурові роботи виконуються висококваліфікованим персоналом з відповідною освітою, багаторічним досвідом, систематичним підвищенням кваліфікації.

 

Буріння свердловин супроводжується аналітичними, каротажними, геологічними та гідрогеологогічними дослідження, виконується підрахунок запасів та затвердження (або апробація) запасів в ДКЗ.

 

Підприємство виконує:

 • Буріння гідрогеологічних свердловин;
 • Складання та реєстрація паспортів свердловин;
 • Складання проектно-кошторисної документації на буріння, ліквідацію, консервацію свердловин;
 • Ремонт, чистка свердловин;
 • Дослідно-фільтраційні роботи;
 • Визначення гідрогеологічних параметрів;
 • Відбір проб на повний хімічний аналіз.